Algemene ledenvergadering Afdeling Gelderland op DBG.

Op donderdag 26 januari a.s. organiseert KWPN Gelderland de algemene ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden bij Bart Bax, de nieuwe inspecteur dressuur voor Gelderland.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2.  Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen (de notulen en financieel verslag liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage)
  4. financiën 2015 (toelichting Rene Fabrie)
  5. Mededelingen vanuit de Leden- en Fokkerijraad (Ton Lautenschutz en Vincent Wouters)
  6. Rondvraag
    Aansluitend stelt Bart Bax, de nieuwe inspecteur dressuur voor Gelderland, zich voor. Wij zijn te gast op zijn bedrijf, hij geeft ons een rondleiding en maakt graag nader kennis met de leden uit de Regio Gelderland.

Aanvang: 20.00u. Locatie Dressuurstal Bax-Goris, Hegsestraat 30, 6691 EV Gendt